Regulamin

1. Każdy ze zleceniodawców podpisuje LIST PRZEWOZOWY.

Podpisując list przewozowy potwierdza się zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość regulaminu.
Przed przyjęciem paczki do przewozu, kurier może żądać od zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka jest zgodna z oświadczeniem zawartym w liście przewozowym.

Firma może odmówić lub odstąpić od wykonania zlecenia jeżeli przesyłka zawiera zabronione towary.

W przypadku gdy stan przesyłki nie jest zgodny z deklarowanym wcześniej telefonicznie lub mailowo i jego rozmiar lub waga jest nie adekwatna do ustalonej wcześniej ceny wówczas firma ma prawo naliczyć dodatkową opłatę.

PRZEDMIOTY ZABRONIONE W PRZEWOZIE:

 • towary których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa i umów/porozumień i konwecji miedzynarodowych,
 • towary niebezpieczne i szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję
 • towary przewożone pod plombą celną, organy i szczątki ludzkie/zwierzęce lub zwłoki
 • żywe zwierzęta i rośliny
 • środki psychotropowe, narkotyki, papierosy i alkohol
 • kamienie, metale szlachetne, papiery wartosciowe, certyfikaty, waluty, dzieła sztuki, antyki.

W uzasadnionych okolicznościach OBSŁUGA CELNA może żądać otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia jej zawartości i dokonać odpowiednich opłat celnych, wstrzymać przeszłkę lub nałożyć karę na nadawcę przesyłki.

Wiecej informacji na stronie norweskiej służby celnej http://www.toll.no/en/l/languages/pl/przepisy-celne-dla-osob-podroujcych-do-i-z-norwegii1/

2.CENY ustalane są drogą telefonczną, mailową lub w bezpośrednim kontakcie z klientem.Opłata za realizację usługi naliczana jest na podstawie wagi jak i powierzchni ładunkowej przesyłki oraz odległości jaką ma przebyć.

3.ODBIÓR/DOSTAWA następuje po uzgodnieniu z obu stron w dogodnym miejscu i czasie dla obu stron.

Odbior/dostawa na magazyn jest wygodnym rozwiązaniem umożliwiającym dostawę/odbiór w dogodnym dla Ciebie czasie.

Rownież w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera takich jak np: brak obecności odbiorcy lub brak z nim kontaktu, dostarczenie przesyłki było niemożliwe – przesyłka zostaje na magazynie w Norwegii w Jessheim 2066,Hagavegen 28A lub w Polsce :28-330 Wodzisław,ul.Niegosławice 57A.

W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z odbiorcą/nadawcą, przesyłka pozostaje na magazynie czekając na odbiór.Po okresie 1 tygodnia zostaje wystawiona faktura za wykonaną usługę przewozową wraz z kosztami za dodatkowe magazynowanie lub ,w przypadku opłaconej wcześniej usługi przewozowej,faktura tylko za dodatkowe magazynowanie.

Koszty za dodatkowe magazynowanie naliczane będą po upływie tygodnia licząc dopiero od ósmego dnia pozostawienia przesyłki na magazynie.

Naliczanie kwoty magazynowej nie dotyczy dostarczenia przesyłki na magazyn przed przewozem docelowym.

4. W przypadku PACZEK opakowanie powinno być:

 • zabezpieczone w sposób skuteczny,
 • odpowiednio wytrzymałe do zawartości.

5. W przypadku PRZESYŁEK NIESTANDARDOWYCH lub MEBLI muszą być:

 • zabezpieczone w skuteczny sposób

6. W przypadku PRZESYŁEK PALETOWYCH

 • maksymalna wysokość towaru na palecie 180cm
 • za załadunek palety na samochód odpowiada Nadawca a za rozładunek Odbiorca.

7. KAŻDA PRZESZŁKA POWINNA BYĆ ODPOWIEDNIO OZNAKOWANA – zawierać adres NADAWCY i ODBIORCY oraz kontakt telefoniczny.

8. Rzeczy zamawiane z ALLEGRO nie odbieramy za pobraniem na magazyn. Wszystkie opłaty dla przesyłek z Allegro muszą być uregulowane przed przełaniem do nas na magazyn w PL.

9. KAŻDE ZLECENIE musi byc uzgodnione wcześniej telefonicznie lub przez e-mail i potwierdzone przez obie strony,co do czasu i miejsca odbioru przesyłki przez kuriera oraz co do miejsca i czasu dostawy paczki do odbiorcy.

Po przyjęciu paczki do transportu , ewentualna zmiana adresu odbioru paczki może nastąpic tylko po uzgodnieniu z kurierem.

10. Przed bezpośrednim dostarczeniem paczki bedą państwo informowani telefonicznie lub sms-em.

11. PŁATNOŚĆ za usługę może byc dokonywana w złotówkach jak i w koronach norweskich przelewem na konto (przed dostarczeniem przesyłki) lub gotówką (przed lub przy odbiorze)

12. Za wykonane usługi wystawiamy faktury.

13. Zlecenia na wybrane usługi można składać poprzez naszą stronę lub mailowo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz telefonicznie/codziennie w godziach od 8.00 – 21.00.

Odpowiemy na każde zlecenie w jak najszybszym czasie.

WAŻNE INFORMACJE
Jeżeli nie jestes w stanie udokumentować wartości towaru poprzez okazanie rachunku, służba cena ustala jego szacunkową wartość.

Podejmując z nami współpracę możesz być pewien , że przekazana paczka dotrze na wyznaczone miejsce.